21 Mar

BIDV, PVCombank RFPs

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì 203 máy ATM, với giá gói thầu hơn 50,777 tỷ đồng và Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì 210 máy ATM, với giá gói thầu hơn 52,610 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm dịch vụ bảo trì ATM năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 180.876.898.950 đồng.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp, bổ sung và mở rộng hệ thống bảo mật cho Trung tâm dữ liệu chính DC và Trung tâm dữ liệu dự phòng DR tại PVcomBank, với giá gói thầu 13.827.165.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, bổ sung và mở rộng hệ thống bảo mật cho Trung tâm dữ liệu chính DC và Trung tâm dữ liệu dự phòng DR tại PVcomBank. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.827.165.000 đồng.

AbnAsia.org Software. Faster. Better. More Reliable. +84945924877 (Asia# Mobile, WhatsApp, Telegram, Viber, Zalo); +16699996606 (US# Mobile, WhatsApp, Telegram) [email protected]
  • Virtual CIO Advisory Service

    Read more
  • Cyber Security Inspection

    Read more
  • AWS Cloud with VAT-invoice

    Read more

Leave a Reply

Call Now Button