07 Dec

Phân làn, điều chỉnh thời gian đèn đỏ theo mật độ giao thông.

ABN đếm lưu lượng giao thông, giúp các cơ quan quản lý đô thị phân làn phương tiện, điều chỉnh thời lượng đèn đỏ.

Video đường Nguyễn Trãi, điểm nóng ùn tắc hiện tại của thủ đô.

 

 

 

 

AbnAsia.org Software. Faster. Better. More Reliable. +84945924877 (Asia# Mobile, WhatsApp, Telegram, Viber, Zalo); +16699996606 (US# Mobile, WhatsApp, Telegram) [email protected]
  • Virtual CIO Advisory Service

    Read more
  • Cyber Security Inspection

    Read more
  • AWS Cloud with VAT-invoice

    Read more

Call Now Button